Email

info@sunrisetemple.nl

Het is voor velen van ons een uitdaging om op Aarde te Zijn. We worden ons meer bewust van conditioneringen en overtuigingen welke niet meer dienen. Inclusief alles wat daarmee verbonden is zoals vrienden, relaties, werk, leefomgeving, opvoeding. We zien door de illusie heen en zien de leugens, misleiding en afleiding. Ons bewustzijn verruimt en we nemen andere frequentie velden waar. We ontmoeten zielsfamilie en ervaren onze multi dimensionaliteit. 

We ontwaken en voelen dat we mogen stromen op basis van resonantie en kaders verdwijnen. Verder ontwikkelen we, (herinneren) nieuwe zintuigen en communiceren op basis van afstemming via frequentie taal/schrift, klanken, gebaren, adem, telepathie en levensenergie.
De nieuw geboren energie, het midden Akasha Veld (Ma’KashA) is een speelveld waarin oude/ancient kennis mag worden geweven in harmonie met verruimd bewustzijn / multidimensionaliteit. 

Om deel te nemen aan dit jaarprogramma hoef je niets te weten of kunnen, de vooropleiding is het leven zelf.

Wat kun je verwachten?

De groei(g)roep is een jaarprogramma waarin we via richtlijnen van dit nieuwe speelveld een continuüm creëren in de energie op aarde. Speels en stromend. Er zijn géén verplichte hoofdstukken, want hoofdstukken zitten in het hoofd en dit jaarprogramma wordt (be)geleid vanuit hartstukken op basis van resonantie.

Je wordt op deze reis begeleid door Remco Djedi-Re en Sabrina Ma’Kasha. Remco brengt met zijn teachings oude wijsheid in het nu. Als spiritueel archeoloog en raadgever bezoekt hij al 25 jaar krachtplaatsen en tempels van o.a. de oeroude maya’s en verdwenen egyptenaren om kennis op te halen, te her-inneren en opnieuw te activeren in de mens. Sabrina Ma’Kasha is een nieuw geborene en galactisch van oorsprong. Terug gereisd vanuit een toekomstig 12e parallel universum als onderzoeker om vanuit 0-punt energie blauwdrukken over te brengen.

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen over het jaarprogramma ComeUnity Gathering stuur dan een e-mail naar comeunityceremonies@outlook.com

Much Love, Djedi-Re en Ma’Kasha

Er is ruimte om te zijn. Een “niets moet alles mag” mentaliteit met respect en eerbied voor al dat is.